ผลงานและรางวัล

             รางวัลตัวแทนผลิตงานยอดเยี่ยมไตรมาส 3 และ 4 ปี 2018 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผมภูมิใจจากการทำงานที่ถือว่าหนักสำหรับตัวแทนใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนความสำเร็จที่เราเหนื่อยมาตลอด 6 เดือน และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ผมเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การวางแผนการเงินสำหรับตัวแทนประกันชีวิต ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการพัฒนาความรู้เพื่อเป็นผู้แนะนำประกันชีวิตควบคู่การลวทุน (Unitsal Life) ของบริษัทและยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ผมยังต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ผม

อบรมต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2
รางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2561
เข้าอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน
รางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 4/2561
ผ่านการอบรมเป็นนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุน
ได้รับรางวัลเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการประกันชีวิต

อบรมและกิจกรรม

          เมืองไทยประกันชีวิตมีกิจกรรมและคอร์สการอบรมที่หลากหลายให้พนักงานและตัวแทนได้เข้าร่วมพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

          ในส่วนของบริษัทผมได้เข้าร่วมอบรมทั้งคอร์สที่บังคับและคอร์สเรียนที่ตัวเองสนใจเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมของทีมที่ร่วมกับแสดงความคิดเห็น ระดมสอง และแบ่งปันความรู้ให้กันและกันในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆตามโอกาสเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรที่ตัวเองสนใจอีกด้วยครับ

สัมนาการเลือกกองทุน LTF/RMF สำหรับวางแผนเกษียณ
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2018
ประชุม วางแผนงาน
การลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2018
รับรางวัลประจำเดือน
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 4/2018
งานเลี้ยงปีใหม่ 2019
รับรางวัลประจำเดือน
อบรมคอร์ส การตลาดออนไลน์
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2018
รับรางวัลประจำเดือน