งานสัมมนา การแย่งยึดที่ดินชาติพันธุ์“ชาวเล” หาดราไวย์

เชิญร่วมงานสัมมนา การแย่งยึดที่ดินชาติพันธุ์“ชาวเล” หาดราไวย์
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม ชั้น 1 (4107) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่