งานเสวนาความรู้สู่ความเข้าใจชุมชนท้องถิ่น วิถีชาวเล วิถีภูเก็ต

ขอเชิญร่วม งานเสวนาความรู้สู่ความเข้าใจชุมชนท้องถิ่น วิถีชาวเล วิถีภูเก็ต
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-12.30น.