ชีวิตพวกเราชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา

หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเกาะ การตั้งถิ่นฐานชุมชน การเผชิญภัยสึนามิ เรือดั้งเดิมหรือก่าบาง  เรือแจวเล็กหรือฉ่าพัน และเครื่องมือที่สำคัญๆ ในการประมงตั้งแต่แปตตอก หรือ เหล็กตอกหอย   ไกว อูน ตาโบ้ด หรือหวายตกกั้งตั๊กแตน ฯลฯ    ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าชาวมอแกนมีชีวิตอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้พื้นบ้านที่ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด    หนังสือนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงของชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์เอง     ากรธรรมชาติ

นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร และจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์. 2549. ชีวิตพวกเราชาวมอแกน…หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา. โครงการนำร่องอันดามัน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร