โครงการพัฒนาหลักสูตรความรู้ท้องถิ่นของชาวอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะอาดัง-ราวี

เอกสารนี้เป็นผลจากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เน้นความรู้เกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะและเกาะอาดัง  โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน  ทำให้โรงเรียนบ้านเกาะอาดังเป็นโรงเรียนแรกในหมู่บ้านชาวเลในประเทศไทยที่มีหลักสูตรท้องถิ่นเป็นของตนเอง เรียกว่าห้องเรียนอัตลักษณ์ของชาวเล

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2548. หลักสูตรความรู้ท้องถิ่นของชาวอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะอาดัง-ราวี (จัดทำร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดังภายใต้โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่  ประสบภัยสึนามิในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก UNESCO และ UNDP).

ดาวน์โหลดเอกสาร