เส้นทางศึกษาธรรมชาติ-วัฒนธรรม “ยาลาน เวน”

“ยาลาน เวน” หรือ เส้นทางสู่แหล่งน้ำ  เป็นเส้นทางธรรมชาติที่มอแกนใช้เก็บหาพืชผักผลไม้    มีระยะทางยาวประมาณ 800 เมตร เป็นเส้นทางที่เดินได้ง่าย ไม่มีที่สูงชัน  แต่พื้นที่บางแห่งชื้นแฉะ เพราะเป็นเส้นทางสู่แหล่งน้ำผุดเล็กๆ ที่ชาวมอแกนกั้นทำนบเพื่อจะเก็บกักน้ำมาใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้าน    เส้นทางนี้มีจุดสนใจรวม 24 จุดและมีป้ายที่ให้ข้อมูลสัตว์ พืช แหล่งธรรมชาติ รวมทั้งวิถีของชาวมอแกนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผู้เดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้จะได้เรียนรู้ภาษามอแกนจุดละ 2 คำ  ถ้าเดินตลอดเส้นทางและจำคำภาษามอแกนได้  คุณจะรู้คำภาษามอแกนถึง 48 คำเชียวล่ะ

โครงการนำร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ-วัฒนธรรม “ยาลาน เวน” หมู่บ้านมอแกนมอแกน อ่าวบอนใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร