งานก่อนเกิดสึนามิ

              โครงการนำร่องอันดามัน ช่วงก่อร่างสร้างตัวอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2540-2547 (THE BEGINNING OF ANDAMAN PILOT PROJECT 1997-2004) ภายใต้โครงการการปฏิบัติที่ชาญฉลาดในบริบทของชายฝั่งทะเลเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน (WISE COASTAL PRACTICES FOR SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT) โดยได้รับการสนุบสนุนโดย  UNESSCO,IOC,CSI ประกอบด้วย 3 โครงการได้แก่

  • คนพื้นเมืองกับพื้นที่อนุรักษ์
  • ชีวิตพวกเราชาวทะเล
  • INDIGENOUS PEOPLE AND PARKS