รวมญาติชาวเล ครั้งที่ 1

งานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 1
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2553
ณ ศาลากลางอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ดาวน์โหลดเอกสาร