รวมญาติชาวเล ครั้งที่ 4

งานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 4
จัดขึ้นเมื่อ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ ชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดพังงา

นฤมล อรุโณทัย, อุษา โคตรศรีเพชร และพลาเดช ณ ป้อมเพชร. 2557. วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ปีที่ 4 – งานเสวนา กิจกรรม และสรุปความคิดเห็นต่องาน. ณ ชุมชนชาวเลบ้านทุ่งหว้า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556. หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา โครงการนำร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า (สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดาวน์โหลดเอกสาร